Werkgroepen

Werkgroep communicatie en ledenwerving

 • De werkgroep communicatie houdt zich bezig met het ondersteunen van de communicatie tussen de Huurdersvereniging, bewonerscommissies en gewone leden.
 • De werkgroep bewaakt de communicatie van Bo-Ex met haar huurders en geeft daarover gevraagd en ongevraagd adviezen aan Bo-Ex.
 • De werkgroep herbergt de werkgroep ledenwerving. De werkgroep ledenwerving zorgt voor het werven van nieuwe leden, o.a. door huis aan huis acties.

De leden van de werkgroep:

Hallo ik ben Angelique Bisschop-Cnossen
Ik ben met veel plezier werkzaam als officemanager bij Jantje Beton. In mijn dagelijks leven
communiceer ik er dus heel wat op los. Duidelijk communiceren is een uitdaging en van groot
belang om meer huurders zich te laten aansluiten bij de huurdersvereniging. Naast de
werkgroep communicatie zit ik ook in de ledenraad van de huurdersvereniging. Wellicht wil
jij ook actief worden, wees welkom!

Mijn naam is Monique Spelbos.
Ik woon al 20 jaar met veel plezier in een huis van de BO-EX. Communicatie is goed
samenwerken. Wat kan de Bo-ex zonder huurders; en wat doe ik zonder de BO-Ex? De
afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de communicatie beter kan van de Bo-Ex naar de
huurders. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om mij aan te melden bij de
huurdersvereniging. Samen sta je sterker dan alleen!

Hallo, ik ben Hiske Alting.
Als weegschaal (luchtteken) houd ik van communiceren en verbinden. Daarom zit ik in deze
werkgroep. Tevens ben ik voorzitter van het bestuur en mede belast met het uitzetten van de
koers van de Huurdersvereniging. Ik vind het belangrijk dat de koers goed gecommuniceerd
wordt naar de leden.

Wat doen we zoal?

De werkgroep communicatie heeft een interessant werkveld met leuke uitdagingen. 

 • we zorgen voor leuke berichtjes op de website en denken na over de vormgeving en klantvriendelijkheid van de website;
 • we lezen mee als de ledenraad een nieuwsbrief of ledenbrief de deur uit doet endoen suggesties over de leesbaarheid;
 • we zitten op regelmatige basis met Bo-Ex aan tafel. Op dit moment staan de klachtenprocedure van Bo-Ex en de (on)-bereikbaarheid van Bo-Ex als werkpunten op de agenda;
 • we organiseren een gezellige activiteit voor de actieve leden van de huurdersvereniging in het voorjaar en zorgen voor de kerstattenties;
 • we organiseren een informatieavond voor alle huurders over het oprichten van een bewonerscommissie. We doen dit samen met het bestuur en de woonbond;
 • we brengen alle bewonerscommissies bij elkaar om over de samenwerking te praten met de huurdersvereniging. Dit doen we samen met het bestuur;
 • we gaan regelmatig de boer op voor kennismakingsbezoeken aan een bewonerscommissie, aan huurders die een wijkinitiatief hebben opgezet en aan de buurtambassadeurs.

Meedoen?
De werkgroep komt 10 keer per jaar bij elkaar.
Ongeveer vier keer per jaar is dat samen met Bo-Ex, manager wonen en de afdeling
communicatie van Bo-Ex
Wil je meedoen? Dat kan. Je begint met een snuffelstage van 3 maanden. Als het wederzijds
bevalt word je daarna lid van de werkgroep. We horen graag wat je motivatie is. Stuur deze
naar hvboex@gmail.com


Werkgroep huurprijsbeleid & betaalbaarheid


Onze missie

Een prettig, stabiel en menswaardig leven in deze wereld kan in onze ogen niet bestaan
zonder een stevige financiële basis. Wist je dat structurele geldzorgen iemands hersenen
kunnen ‘verlammen’ en ook nog eens tot fysieke uitputting kunnen leiden?
Wij willen structurele geldzorgen dan ook vanuit onze rol binnen de medezeggenschap
voorkomen en oplossen. Ons uitgangspunt is het grotere plaatje van groepen huurders
wiens stem we willen laten horen. 


Onze onderwerpen
servicekosten, (inkomensafhankelijke) huurverhoging, huurverlaging, streefhuurbeleid,
coulancebeleid, financiële aspecten van verduurzamingsmaatregelen (zonnepanelen,
stadsverwarming, isolatie), WWS-puntentelling & maximaal toegestane huur en monitoren
van verborgen armoede. 


Wil jij in onze werkgroep meedenken over bovenstaande onderwerpen?


Profiel kandidaat-werkgroepleden
Iedereen is welkom, als je dus niks weet van beleid of geen HBO hebt is dat niet erg. We
streven naar een breed georiënteerde werkgroep van mensen met verschillende
achtergronden, opleidingen, leeftijden en invalshoeken, die zich herkennen in onze missie.
We willen in de wijken en complexen horen wat er speelt en volgen lokale en landelijke
ontwikkelingen, op het gebied van huisvesting en huurbeleid.


Tijdsbesteding: minimaal één keer per maand vergaderen we. Een belangrijke taak van de
werkgroep is om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan Bo-Ex; dat betekent
dat we voorgenomen beleid van Bo-Ex, maar ook gevolgen van beleid van Bo-Ex met elkaar
bespreken en daarover iets op papier zetten. Zo’n schrijfklus kost makkelijk een paar uur.
Het werk verdelen we, je doet waar je goed in bent. Verder kan je naar eigen inzicht uren
besteden om contacten met huurders te leggen. Je kunt online colleges volgen van de
woonbond om je verder te verdiepen en scholen in bepaalde onderwerpen. Eigen initiatief
wordt gewaardeerd, uiteraard in overleg met de werkgroep.


Heb jij interesse in de werkgroep? Wij zien uit naar een nadere kennismaking met jou. We
gaan graag met je in gesprek, om zo te kijken of een snuffelstage van drie maanden past bij
jou. Na drie maanden word je bij wederzijdse tevredenheid definitief werkgroeplid!

Werkgroep Duurzaamheid


De leden van de werkgroep Duurzaamheid volgen kritisch maar opbouwend alles wat Bo-Ex doet (en niet doet!) over het onderwerp duurzaamheid. Bijna bij elke beslissing van Bo-ex is tegenwoordig duurzaamheid wel een onderwerp. Duurzaamheid gaat dan met name over het goed isoleren van woningen en dat de woningen tegelijkertijd geschikt gemaakt worden voor een veel warmer klimaat in de zomer. Een paar kernwoorden? Isolatie, hittestress, zonnepanelen, energielabels, zonwering, groene tuinen, wateroverlast door meer regen etc.
Kortom, duurzaamheid gaat over hoe Bo-Ex ervoor zorgt dat alle woningen van Bo-Ex energiezuinig en comfortabel worden gemaakt en klaar zijn voor een toekomst zonder aardgas.
Die hele operatie kost Bo-Ex veel geld en menskracht naast het reguliere onderhoud wat ze ook
moeten doen. En dus is voor hen altijd kiezen óf het wel moet, of het nú moet en hóe het moet. Als huurders willen we gehoord worden in wat wij daarover te zeggen hebben. Het gaat immers over onze eigen woonomgeving en ons eigen thuis. Er zijn nu al regelmatig klachten over hitte in de zomer of juist slechte isolatie en veel kou en daardoor hoge energiekosten in de winter.


We zijn momenteel met drie leden in de werkgroep Duurzaamheid en dat is weinig.
Er is veel werk te doen want nogmaals: duurzaamheid raakt dus nagenoeg aan elke beslissing die Bo-Ex neemt en elk plan wat ze opstellen.
We komen als werkgroep ongeveer 10 á 12 keer per jaar bij elkaar om te overleggen en de
vergadering met de beleidsmedewerkers Duurzaamheid van Bo-Ex voor te bereiden. Daarnaast
hebben we contact met huurders of bewonerscommissies die worstelen met Bo-Ex over
duurzaamheidszaken. En we organiseren ook jaarlijks een avond over duurzaamheid voor onze
leden. Best wel wat alles bij elkaar dus.


Als jou dit actuele onderwerp ook aan het hart gaat en je wilt met ons kennismaken of meer, kom
dan 3 maanden bij ons stagelopen. Je hoeft geen expert te zijn in dit onderwerp, al doende leer je wel/leren wij het je wel. Wel vinden we het fijn als je je tanden in het onderwerp wilt gaan zetten, af en toe wat extra wilt lezen of uitzoeken en af en toe een webinar wil gaan volgen bij de Woonbond hierover. Reken op circa 2 uur per week aan tijd en inzet.


We hopen van je te horen!


Cor Hollander
Ron Verstegen
Caroline Altena


Campagneteam Ledenwerving

Begin 2023 ging het Campagneteam aan de slag. Met als doel: hoe meer leden, hoe sterker de positie van de huurdersvereniging in de gesprekken met Bo-Ex! Het team heeft twee coördinatoren: Hester Presburg en Madelon Schols.

In 2023 is een ledenwerfflyer gemaakt in 2 versies:

 1. om in te steken in de map die nieuwe huurders van Bo-Ex ontvangen zodat men op de hoogte is van het bestaan van de huurdersvereniging en informatie over aanmelden.
 2. om te verspreiden onder alle adressen van huurders van Bo-Ex en zelf te gebruiken bij het live werven van leden.

Flyer 2 werd in mei 2023 verspreid onder alle huurders van Bo-Ex. Aan de website werd informatie over de huurdersvereniging en hoe je aan te melden toegevoegd in de Engelse, Arabische en Turkse taal (Ledenraadleden Alper Güvercin en Assia Kautar verzorgden de vertalingen in Turks en Arabisch).  

In het najaar van 2023 zijn voorbereidingen getroffen om live leden te werven: huis-aan-huis bezoeken aan Bo-Ex-huurders met de vraag lid te worden. Er is een filmpje met een rollenspel beschikbaar en er zijn scripts geschreven die daarbij kunnen helpen. Aan het Campagneteam sloten al snel enkele actieve ledenraadleden aan. De ervaring leert inmiddels dat het leden werven in deze vorm goede resultaten oplevert. Een gesprek met toelichting blijkt succesvol! Het beste werkt dit in de eigen wijk: lekker praktisch en dichtbij, je spreekt buren die je eerder nog niet kende, en als je ze al wel kent kun je ze overhalen zich aan te sluiten.

De huurdersvereniging kan meer actieve ledenwervers gebruiken! Als je je hiervoor aanmeldt krijg je een instructie van één van de ervaren ledenwervers en een overzicht van de adressen in de wijk van jouw voorkeur. Het is een leuke manier om kennis te maken met de huurdersvereniging. En je kunt echt iets doen, iets nuttigs, zonder dat je daarvoor veel vergaderingen hoeft bij te wonen.

We hopen, met de zomer in aantocht, actiever te kunnen gaan werven misschien wel met jouw hulp! Je kunt je aanmelden bij: hvboex@gmail.com