Service

Klachten over Bo-Ex

HV Bo-Ex krijgt soms klachten van huurders over Bo-Ex. Huurders doen dat als ze zich niet gehoord voelen door Bo-Ex. Klachten kunnen gaan over gedrag van Bo-Ex (bijvoorbeeld niet terugbellen) of over het niet nakomen van afspraken (bijvoorbeeld het niet verhelpen van een lekkage) of over het niet of onvoldoende ingaan op een verzoek (afwijzen van verzoek om zonnepanelen te plaatsen).

Als u nog geen officiële klacht hebt ingediend bij Bo-Ex adviseren we u om dat eerst te doen.

Via https://www.boex.nl/klacht-melden. Het is dan heel prettig als de klacht goed uitlegt en de contactmomenten met Bo-Ex duidelijk beschrijft. Ook kan het handig zijn als u foto’s toevoegt. Wij hebben een tool waarmee we u kunnen helpen om uw klacht goed te vertolken.

Als u er met Bo-Ex niet uitkomt en bent vastgelopen kunt u ons inschakelen. HV Bo-Ex is altijd bereid om de klacht aan te horen. U kunt ons mailen met de vraag of we u terug willen bellen. Wij denken met u mee en willen u helpen om de communicatie met Bo-Ex weer vlot te trekken of u de weg wijzen naar de huurcommissie https://www.huurcommissie.nl/.

De huurcommissie beoordeelt of Bo-Ex zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Bij achterstallig onderhoud kunt zelf al kijken of uw probleem is opgenomen in het gebrekenboek. https://www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/onderhoud-en-gebreken-check.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft is het soms goedkoper om de kantonrechter in te schakelen.

Wat doen we verder met uw klacht?

Wij kijken of sommige klachten vaak voorkomen. Als er sprake is van een patroon bespreken we de klacht met Bo-Ex. We houden Bo-Ex scherp en vertegenwoordigen de kant van de huurder. Een klacht is een kans. Soms kan een probleem al met kleine verbeteringen in de toekomst voorkomen worden. Soms is er meer denkwerk nodig en het nodig om een werkproces te wijzigen. Af en toe zal de klacht aanleiding zijn tot een ontwikkeltraject voor een medewerker.

Hoe beschrijf je een klacht

Voordat er sprake is van een klacht, bent u al een tijdje met Bo-Ex in contact over een probleem dat opgelost moet worden.

Misschien heeft u direct e-mailcontact met een Bo-Ex medewerker. Stuur iedere e-mail naar Bo-Ex ook altijd aan de klantenservice; klantenservice@boex.nl. U krijgt dan direct een zaaknummer teruggemaild. Daarmee heeft u het bewijs dat uw e-mail ontvangen is door Bo-Ex.

Als u het gevoel heeft dat u niet verder komt met Bo-Ex wilt u misschien een gesprek met Bo-Ex over de gang van zaken. Er is sprake van een klacht.

Een klacht dient u in via de website van Bo-Ex: https://www.boex.nl/klacht-melden

  • Geef kort en precies aan wat Bo-Ex niet goed gedaan heeft
  • Voeg belangrijke e-mails en foto’s toe, die uitleggen wat er aan de hand is
  • Geef aan welke stappen u heeft moeten zetten om Bo-Ex het probleem op te laten lossen. Vanaf de eerste melding tot aan de klacht. Zie klachtroute.
  • Maak duidelijk wat u verwacht van Bo-Ex en binnen hoeveel tijd.
  • Meld wat uw volgende stap wordt als Bo-Ex niet reageert.

Een klachtroute is een makkelijke manier om duidelijk te maken op welke momenten er contact is geweest met Bo-Ex over uw probleem. In de lege blokjes schrijft u afspraken die gemaakt zijn, of acties die door Bo-Ex of door u gedaan zijn.