Over Huurdersvereniging Bo-Ex

Waarom een huurdersvereniging?

HV Bo-Ex is de huurdersvereniging van woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht. Ons doel is om als georganiseerde huurders samen sterker te staan in ons recht op wonen.

De vereniging is op 23 maart 2022 opgericht omdat wij een aantal uitdagingen op ons af zagen (en zien) komen. Denk aan verduurzaming van de woningen en aanpassing van onze huizen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ook de woningcrisis leidt tot druk op de woningmarkt, die we terugzien in de huren. Deze uitdagingen hebben gevolgen voor drie zeer belangrijke aspecten van het huren: de betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

De HV komt ook op voor individuele huurders. Bij (communicatieve) problemen met Bo- Ex helpen we, door uw klacht voor te leggen aan Bo-Ex met de bedoeling de communicatie tussen beide partijen weer vlot te trekken. 

Meedoen! Actief of als supporter.

Je kan actief meedoen aan een werkgroep. In werkgroepen wordt dieper ingegaan op bepaalde onderwerpen. De werkgroepen hebben regelmatig overleg met Bo-Ex.

We hebben vier werkgroepen Duurzaamheid, Huurprijsbeleid, Communicatie en Ledenwerving. Op de website, https://www.hvboex.nl/, zie je wie de contactpersonen zijn.

In onze HV worden besluiten genomen in de ledenraad. We zijn op zoek naar actieve leden, zoals extra mensen voor de ledenraad.

Supporter

Supporter zijn betekent vooral dat je – doordat je lid bent –  de huurdersvereniging steunt.

We staan voor meer huurders in gesprekken met Bo- Ex. Als lid krijg je onze ledenbrieven waarin we je tussentijds op de hoogte houden van alles wat speelt. En uitnodigingen voor vergaderingen

Woon je in een complex met een bewonerscommissie?

Uitdagingen die op ons afkomen zijn niet alleen een zaak van Bo-Ex en de HV Bo-Ex maar ook van de bewonerscommissies. Het ene wooncomplex is het andere niet. Voor het ene wooncomplex geldt `van-het-gas-af` als een maatregel om te verduurzamen, een ander complex heeft meer baat bij isolatie. En weer een andere zou erg geholpen zijn met groene daken. HV Bo-Ex heeft regelmatig overleg met de bewonerscommissies. Gemeenschappelijke thema’s die in de complexen spelen, worden door ons op de agenda gezet in het overleg met de bestuurders van Bo-Ex.

Samen met Bo-Ex

De huurdersvereniging wil constructief samenwerken met Bo-Ex. Ze wil daarin niet tegenover maar naast Bo-Ex staan. Wij als huurdersvereniging en Bo-Ex staan immers voor dezelfde uitdagingen. Natuurlijk onderkennen wij dat we verschillende belangen hebben en mogelijk verschillend denken over de manieren om de uitdagingen aan te pakken.

Niettemin samenwerking als basis.

Zo hopen we voor jou als huurder het nodige te kunnen bereiken!

Vriendelijke groet, werkgroep Communicatie Voor contact met ons kun je mailen naar: hvboex@gmail.com