Over Huurdersvereniging Bo-Ex

Huurdersvereniging Bo-Ex is de huurdersvereniging van woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht. Een huurdersvereniging voor en door huurders – individuele huurders en bewonerscommissies. Officieel opgericht in maart 2022 door het oprichtingsbestuur Madelon Schols en Mart Heijnens. De statuten van de vereniging staan onder “documenten”.

Voor en door huurders
Huurdersvereniging Bo-Ex is voor en door huurders van woningbouwcorporatie Bo-Ex. De leden van HV Bo-Ex kiezen een ledenraad. De ledenraad benoemt het bestuur en bepaalt de agenda van de vereniging. Werkgroepen voeren die agenda uit. Het bestuur heeft tot taak de werkgroepen te ondersteunen, de vereniging te vertegenwoordigen bij Bo-Ex, bij overlegfora van de gemeente en bij de gezamenlijke woningcorporaties van de stad Utrecht. Het bestuur informeert en adviseert de ledenraad. De werkgroepen die HV Bo-Ex kent zijn: Betaalbaarheid, Communicatie, Duurzaamheid en Ledenwerving.

Waarom een huurdersvereniging?
Wij huurders richten een vereniging op, niet omdat de wet dat voorschrijft – de overlegwet vormt slecht een juridisch kader- maar omdat wij een aantal uitdagingen op ons af zien komen waarvan de aanpak inbreng en actie van huurders vraagt. Denk hierbij aan de klimaatverandering, de woningcrisis en veranderingen in de samenleving. De uitdagingen en manieren waarop die worden aangepakt kunnen gevolgen hebben voor drie belangrijke aspecten van het huren: de betaalbaarheid, duurzaamheid en de leefbaarheid.

Samen met bewonerscommissies
Deze uitdagingen en de manieren waarop die aangepakt kunnen worden zijn niet alleen zaak van Bo-Ex of van de gemeente, de politie of een andere instantie, maar vraagt óók inbreng van de huurders. Het is belangrijk te onderkennen dat de aanpak vooral complexgewijs zal moeten plaatsvinden. Het ene wooncomplex is het andere niet. Voor het ene wooncomplex is van-het-gas-af een goede maatregel om te verduurzamen, een ander complex heeft meer baat bij isolatie en een derde zou erg geholpen zijn met groene daken. Het ene wooncomplex heeft meer of andere leefbaarheidsproblemen dan het andere. Het gaat dus om maatwerk. Dat onderstreept het belang van organisatie van huurders per complex, of de vertegenwoordiging van deze huurders door een bewonerscommissie.

Samen met Bo-Ex
De huurdersvereniging wil constructief samenwerken met Bo-Ex. Ze wil naast Bo-Ex staan, niet er tegenover. Huurdersvereniging en Bo-Ex staan immers voor dezelfde uitdagingen. Natuurlijk onderkennen wij dat wij bij dezelfde uitdagingen verschillende belangen kunnen hebben en verschillend kunnen denken over de manieren om uitdagingen aan te gaan.

Ben jij benieuwd naar onze werkzaamheden en/of geïnteresseerd om je actief in te zetten bij HV Bo-Ex? Neem dan contact met ons op via hvboex@gmail.com.