Werkgroepen

WERKGROEP COMMUNICATIE EN LEDENWERVING

  • De werkgroep communicatie houdt zich bezig met het ondersteunen van de communicatie tussen de Huurdersvereniging, bewonerscommissies en gewone leden.
  • De werkroep bewaakt de communicatie van Bo-Ex met haar huurders en geeft daarover gevraagd en ongevraagd adviezen aan Bo-Ex.
  • De werkgroep herbergt de werkgroep ledenwerving. De werkgroep ledenwerving zorgt voor het werven van nieuwe leden, o.a. door huis aan huis acties.

De leden van de werkgroep:

Hallo ik ben Angelique Bisschop-Cnossen
Ik ben met veel plezier werkzaam als officemanager bij Jantje Beton. In mijn dagelijks leven
communiceer ik er dus heel wat op los. Duidelijk communiceren is een uitdaging en van groot
belang om meer huurders zich te laten aansluiten bij de huurdersvereniging. Naast de
werkgroep communicatie zit ik ook in de ledenraad van de huurdersvereniging. Wellicht wil
jij ook actief worden, wees welkom!

Mijn naam is Monique Spelbos.
Ik woon al 20 jaar met veel plezier in een huis van de BO-EX. Communicatie is goed
samenwerken. Wat kan de Bo-ex zonder huurders; en wat doe ik zonder de BO-Ex? De
afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de communicatie beter kan van de Bo-Ex naar de
huurders. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om mij aan te melden bij de
huurdersvereniging. Samen sta je sterker dan alleen!

Hallo, ik ben Hiske Alting.
Als weegschaal (luchtteken) houd ik van communiceren en verbinden. Daarom zit ik in deze
werkgroep. Tevens ben ik voorzitter van het bestuur en mede belast met het uitzetten van de
koers van de Huurdersvereniging. Ik vind het belangrijk dat de koers goed gecommuniceerd
wordt naar de leden.

Wat doen we zoal?

De werkgroep communicatie heeft een interessant werkveld met leuke uitdagingen. 

  • we zorgen voor leuke berichtjes op de website en denken na over de vormgeving en klantvriendelijkheid van de website;
  • we lezen mee als de ledenraad een nieuwsbrief of ledenbrief de deur uit doet endoen suggesties over de leesbaarheid;
  • we zitten op regelmatige basis met Bo-Ex aan tafel. Op dit moment staan de klachtenprocedure van Bo-Ex en de (on)-bereikbaarheid van Bo-Ex als werkpunten op de agenda;
  • we organiseren een gezellige activiteit voor de actieve leden van de huurdersvereniging in het voorjaar en zorgen voor de kerstattenties;
  • we organiseren een informatieavond voor alle huurders over het oprichten van een bewonerscommissie. We doen dit samen met het bestuur en de woonbond;
  • we brengen alle bewonerscommissies bij elkaar om over de samenwerking te pratenmet de huurdersvereniging. Dit doen we samen met het bestuur;
  • we gaan regelmatig de boer op voor kennismakingsbezoeken aan een bewonerscommissie, aan huurders die een wijkinitiatief hebben opgezet en aan de buurtambassadeurs.

Meedoen?
De werkgroep komt 10 keer per jaar bij elkaar.
Ongeveer vier keer per jaar is dat samen met Bo-Ex, manager wonen en de afdeling
communicatie van Bo-Ex
Wil je meedoen? Dat kan. Je begint met een snuffelstage van 3 maanden. Als het wederzijds
bevalt word je daarna lid van de werkgroep. We horen graag wat je motivatie is. Stuur deze
naar hvboex@gmail.com