Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging. De ledenraad bepaalt de koers van de vereniging. De ledenraad bestaat uit minimaal 6 en maximaal 16 leden van Huurdersvereniging Bo-Ex. Leden van de ledenraad worden gekozen door de leden van huurdersvereniging Bo-Ex. Vanuit de Statuten van de vereniging zijn voorwaarden verbonden aan de samenstelling van de Ledenraad. Namelijk dat minimaal een derde en maximaal de helft van het aantal ledenraadsleden niet in een complex woont met een bewonerscommissie. Een lid van de ledenraad wordt voor een periode van drie jaar benoemd. Hier vind je het profiel van een lid van de ledenraad.

Binnenkort vindt de verkiezing voor de ledenraad plaats en als lid kan je je verkiesbaar stellen. Klik op de link hieronder voor de vacature/het profiel voor een lid van de ledenraad.

Zijn er vragen en/of onduidelijkheden of wil je je verkiesbaar stellen? Laat het ons dan weten door te mailen naar hvboex@gmail.com.