Bestuur

Het bestuur van HV Bo-Ex wordt benoemd door de ledenraad en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden van Huurdersvereniging Bo-Ex. Volgens de Statuten van de vereniging zijn er voorwaarden verbonden aan het uitoefenen van een functie in het bestuur. Huurders die een arbeidsovereenkomst hebben met Bo-Ex, leveranties verrichten of een betaalde dienst verlenen aan Bo-Ex kunnen niet benoemd worden als bestuurslid. Evenals huurders die een eerste graad bloed- of aanverwant zijn, gehuwd zijn met of in een duurzaam samenlevingsverband leven met een persoon zoals hiervoor bedoeld. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Als lid van HV Bo-Ex kan je je nu benoembaar stellen voor een plek in het bestuur. Heb je interesse om je actief in te zetten in het bestuur van HV Bo-Ex, klik dan op de link hieronder voor de vacature/het profiel voor het bestuur.

Zijn er vragen en/of onduidelijkheden of wil je je benoembaar stellen? Laat het ons dan weten door te mailen naar hvboex@gmail.com.